Charakteristika a použitie výrobku

BAKRYLEX EMAIL UNIVERZÁL MAT BÁZA V 2066 je vodouriediteľný, univerzálny krycí email pre vnútorné aj vonkajšie nátery dreva, drevotriesky, muriva, papieru, kovu a pod. Má výborné krytie a odolnosť voči poveternostným vplyvom. Pri použití na vonkajšie nátery sa s ich ďalšou obnovou počíta po 3 až 5 rokoch. Výrobok spĺňa požiadavky predpisov pre použitie na nátery hračiek pre deti vo veku do 3 rokov. Vykazuje odolnosť proti oteru za mokra – merané podľa ČSN EN ISO 11998 – trieda 1 (klasifikácia podľa EN 13300). Farba nie je vhodná pre objekty v trvale vlhkom prostredí.

Príprava podkladu

Nasiakavé podklady je nutné najprv napustiť vhodným penetračným prípravkom REMAL, BARLET alebo SOICRAT. Drevo je vhodné najprv natrieť základným náterom BAKRYLEX PRIMER V 2070. Kovy je nutné zbaviť hrdze, odmastiť a natrieť základným antikoróznym náterom.

Odporúčaný náterový postup

Farba sa môže zriediť malým množstvom čistej vody. Nanáša sa štetcom, striekaním alebo valčekom v 2-3 vrstvách pri teplote 10 až 25 °C. Časový interval medzi jednotlivými nátermi je min. 4 hodiny.

Tónovanie

BAKRYLEX EMAIL UNIVERZÁL MAT BÁZA V 2066 je určený na tónovanie v tónovacom systéme RAINBOW.

Výťažok

6-8 m2/kg

Spôsob aplikácie

  • štetec
  • maliarsky valček
  • striekanie (vrátane AIRLESS)