Otvarácia doba 8.00-16.30 Prestavka 12.30-13.30

ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

ODSTÚPENIE SPOTREBITEĽA OD ZMLUVY

(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)

 

Kupujúci:

 

Meno a priezvisko: ___________________

Bydlisko: ___________________

 

Týmto oznamujem, že odstupujem od zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim:

Obchodné meno: MEINE s.r.o.

Sídlo: Jilemnického 5951/2C, 901 01 Malacky

IČO: 51 427 907

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, Odd.: Sro, Vl. č.: 126473/B

E-mailový kontakt: mojefarby@gmail.com

 

týkajúcej sa

produktu: _____________________________

_____________________________

 

Dátum objednania: _____________________________

Číslo objednávky: _____________________________

Číslo faktúry: _____________________________

 

Dôvod vrátenia produktu (nepovinné):

 

Produkt mi nevyhovuje

Našiel/našla som lacnejší

Iný dôvod: ______________________________________________________________

 

Kúpna cena má byť vrátená: bezhotovostným prevodom na bankový účet číslo:

IBAN: ___________________________________________________________________

 

Miesto: _______________

Dátum: _______________

 

 

___________________________

(podpis spotrebiteľa –

v prípade, ak sa formulár podáva v listinnej podobe)