Otvarácia doba 8.00-16.30 Prestavka 12.30-13.30

kontakt

Obchodné meno:         MEINE s.r.o.

Sídlo:                           Jilemnického 5951/2C, 901 01 Malacky, SR

 IČO:                            51 427 907

DIČ:                            2120693487

IČ DPH:                      SK2120693487

 Zapísaný:                    v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 126473/B

 E-mail:                         mojefarby@gmail.com

Mobil:                          +421 905 908 540

  Bankové spojenie:       Československá obchodná banka, a.s.

 Orgán dozoru:             Slovenská obchodná inšpekcia

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

                                    Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04